In Memoriam

Op 7 juli j.l. is Drs. C.A.E. Volckmann op 86 jarige leeftijd overleden. Hij was hoofd bedrijfsgeneeskunde van de G.G.& G.D. Groningen, waarvan de ambulancedienst in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in de stad Groningen als enige overheidsdienst in Groningen, Friesland en Drenthe zich beperkte tot de spoedeisende ambulancehulp. Het overige ambulancewerk werd uitgevoerd door particuliere bedrijven. In die tijd trad de Wet ambulancevervoer in werking en werden er eisen gesteld aan de opleiding van het personeel en de inrichting van de ambulance. Veel ambulancemensen in de provincie Groningen en ver daarbuiten hebben les van hem gehad. Volckmann heeft onder andere een leerplan ontwikkeld voor de scholing van de ambulancebegeleider, die in de jaren 80 is overgenomen door de SOSA. Hem ging het erom dat niet de dienst die de hulp gaf bepalend was voor de kwaliteit van de zorg, maar de mensen die de hulp verleenden. Het was de eerste opleiding onder verantwoordelijkheid van de landelijke organisatie SOSA. Dat was een doorbraak in ambulance Nederland. Door de samenwerking in de SOSA werden de tegenstellingen tussen particuliere en overheidsdiensten kleiner. Een mooi bijeffect van de "cursus Volckmann".
In 1978 is het "leerboek voor de ambulancebegeleider" van zijn hand verschenen en in 1982 als vervolg het "handboek ambulancehulpverlening". Volckmann is de auteur van veel publicaties in het blad "De Ambulance". Hij heeft voor de hartstichting de eerste diaserie ontwikkeld voor de opleiding elementaire reanimatie door leken, in een tijd dat het verboden was voor leken deze handelingen te leren. Ook had hij een belangrijk aandeel in de opleiding instructeur elementaire reanimatie.
Van het boek "levensreddende handelingen" zijn meerdere drukken verschenen.
Als verwoed verzamelaar van medisch materiaal heeft hij de basis gelegd voor het ambulancemuseum dat uiteindelijk in Leiden een definitief onderdak heeft gevonden.
De VCHV deed nooit vergeefs een beroep op hem.
Voor al zijn activiteiten heeft Carel Volkmann in 1990 de eerste ambulanceonderscheiding ontvangen van prof. van Londen, toen voorzitter van de Nationale Raad voor de   Volksgezondheid. Op 28 april 2000 is hij tot ridder in de orde van Oranje Nassau benoemd vanwege zijn verdiensten voor onder andere de ambulanceopleidingen.
Carel Volckmann was een sociaal bewogen mens die mede de basis heeft gelegd voor de ambulancezorg anno 2016.