VCHV symposium 2006

In samenwerking met de beroepsvereniging ambulancezorg(BVA)

Datum:27 oktober

Plaats: Americahal, Apeldoorn

Thema: "De zorg centraal"

Symposiumvoorzitters:Dhr. F. Berg, hoofd MKA en operationeel manager RAV Gooi en Vechtstreek en Dhr. J. van der Maas, beleidsadviseur RAV Brabant midden-west-noord

Deelnemers: 223 personen

Vakbeurs: 60 exposanten

Programma

Inleiders en onderwerp:

Mevr. H. van Leeuwen, voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid van de Eerste kamer; opening en uitreiking van de ambulanceonderscheiding

Dhr. A van Bekhoven, voorzitter van de beroepsvereniging ambulancezorg; inleiding van het symposium en introductie van de dagvoorzitters

Mevr. A Schipaanboord, adjunct directeur van de nederlandse patiënten- en consumenten federatie(NPCF)

Mevr. drs J.K.W. Kieboom, kinderarts-intensivist UMC Groningen; de nieuwe reanimatierichtlijnen bij kinderen

Dhr. G.J.M. Berendschot, Staffunctionaris Kwaliteit en Beleid RAV IJssel-Vecht B.V. ; hoe weten we of we ons werk wel goed doen?!

Drs. P. Jochems; nederlands triage systeem "op weg naar een éénduidige acute triage"

Dhr. Th.E.P. Vullers, beleidsmedewerker operatiën en innovatie GGD Zuid-Limburg; van gewondenkaart naar slachtofferregistratiekaart

Ir. H.C. van der Weide, MCDM, plv. landelijk commandant USAR en Dhr. E.R. Meerts, ambulanceverpleegkundige; hulpverlening in Pakistan


« Terug naar het overzicht