VCHV symposium 1982

Datum: 29 oktober

Plaats: t'Heem, Hattem

Thema:"Ambulancehulpverlening"

Symposiumvoorzitters: 's morgens: C.G. Hendriks, 's middags: H. Zijlstra

Deelnemers: 415 personen

Vakbeurs: 36 exposanten

Programma

Inleiders en onderwerp:

  • Joh. Schraa, bestuurslid V.C.H.V. (Welkom)
  • H.A.M. Elsen, Plv. Direkteur-Generaal voor de Volkgezondheid; opening
  • B.L. Berkemeier, jurist; juridische aspekten voor de ambulancehulpverlening
  • R.J.G. Ponsen, arts; voor- en nadelen van behandeling met het 'drukpak' bij de patiënten met cirkulatiestoornissen
  • J.T. Sijbrand, voorzitter V.C.H.V. en hoofdverpleegkundige; de taak van ambulancepersoneel binnen de rampenorganisatie
  • J.J.J.H. Vossen, arts-direkteur DGD; de centrale rol van basisgezondheidsdiensten bij de medische hulpverlening bij rampen in vredes- en oorlogsomstandig heden
  • J. Nijman, chirurg; enkele medische organisatorische aspekten op het rampterrein
  • C.F. Stork, commandant Ned. Rode Kruis; het Rode Kruis Korps als hulpverleningsorganisatie
  • F .R. van Beest, brandweercommandant; de plaats van de brandweer in de rampenbestrijding
  • N.N. Hart, arts; medische hulpverlening bij rampen in een grote havenstad: een hopeloze zaak?

Paneldiskussie: met inleiders van de middagsessie


« Terug naar het overzicht